HASAN ALİ GÖRGÜLÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN ALİ GÖRGÜLÜ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-HÂVİ’l-KEBÎR
Mâverdî’nin (ö. 450/1058) Şâfiî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER