HASAN KESKİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN KESKİN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KİRMÂNÎ, Tâcülkurrâ
Tefsir, nahiv ve kıraat âlimi.
MÜSLİM b. CÜNDEB
Kıraat âlimi, tâbiî.
MÜŞTEBİH
Aralarında anlam ve üslûp benzerliğinin bulunduğu âyetler için kullanılan tefsir usulü terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER