HASAN ÖZÖNDER - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN ÖZÖNDER

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Sanatları, İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂTEŞBÂZ-ı VELÎ
Mevlevîliğin ünlü simalarından.
KOYUNOĞLU, Ahmet Rasih İzzet
Devlet Demiryolları başmüfettişi, özel müze ve kütüphane sahibi.
UZLUK, Feridun Nafiz
Tıp tarihi-deontoloji uzmanı, tarihçi, mütercim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER