HATİCE TÖREN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HATİCE TÖREN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KADI BURHÂNEDDİN / 2. Bölüm: Edebî ve Tasavvufî Şahsiyeti
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER