HAYATİ DEVELİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYATİ DEVELİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KİTÂBÜ’l-İDRÂK
Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin (ö. 745/1344) Türkçe kaleme aldığı sözlük ve gramer kitabı.
MANSUROĞLU, Mecdut
Türk dili âlimi.
TEKİN, Şinasi
Türkolog.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER