HAYATİ HÖKELEKLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYATİ HÖKELEKLİ

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CİNSİYET
Canlılarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların birbirini tamamlamasını sağlayan özelliklerin bütünü.
DUYU
Canlılarda içten ve dıştan gelen uyarıları almayı mümkün kılan ruhî güç.
ENÂNİYET
Kişinin kendisini ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması, bencillik etmesi anlamında ahlâk ve psikoloji terimi.
FITRAT
İnsanın doğuştan sahip olduğu bütün özelliklerini ifade eden bir terim.
HADS
Bir düşünce konusunun doğrudan doğruya, kasıt ve ihtiyar olmaksızın birdenbire kavranması, aklî sezgi.
IRZ
İnsanın mânevî kişiliğini, haysiyet, şeref ve saygınlığını ifade eden bir terim.
İBADET / 5. Bölüm: Psikoloji ve Sosyoloji Açısından İbadet
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
İDRAK
Bir öznenin kendisi veya dış dünyayla ilgili durum ve gerçeklerin farkına vararak onların bilgisini elde etmesine imkân veren duyum ve algılama faaliyeti.
İNZÂR
İlâhî emirlere uymayanları kötü bir âkıbetin beklediğini haber verip onları uyarma.
İRADE / 1. Bölüm
Bir davranışı tercih edip gerçekleştirme gücü anlamında terim.
İSTİRCÂ
Bir musibet anında Allah’ın takdirine rızâ gösterip O’na sığınarak teselli bulmayı ifade eden söz ve davranışlar için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER