HAYRANİ ALTINTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYRANİ ALTINTAŞ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEHRİYYE
Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımı.
FAKÎRULLAH
Erzurumlu İbrâhim Hakkı’nın mürşidi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER