HİDAYET AYDAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİDAYET AYDAR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUR’AN / 7. Bölüm: TERCÜMESİ
İslâm dininin kutsal kitabı.
MUAVVİZETEYN
Felak ve Nâs sûrelerinin ikisine birden verilen isim.
MÜBÎN
Açık ve anlaşılabilir olan, gerçekleri açıklayan anlamında Kur’an terimi.
RÜŞD
Hak yolunda yürüme, iyiyi kötüden ayırt etme gücü gibi anlamlara gelen bir Kur’an terimi.
SEVÂTIU’l-İLHÂM
Feyzî-i Hindî’nin (ö. 1004/1595) Arapça Kur’an tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER