HİKMET TANYU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİKMET TANYU

1918-1992
Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AĞAÇ / 1. Bölüm
Çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle bütün dinlerin önemle üzerinde durduğu bitki.
AĞLAMA DUVARI
Yahudilerin Beit ha-Mikdaş (Beytülmakdis) dedikleri mâbedden günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar.
AĞRI DAĞI
Üzerine Nûh’un gemisinin indiği iddia edilen, Türkiye’nin en yüksek volkanik dağı.
AHD-i CEDÎD
Kitâb-ı Mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmının adı.
ATEŞ
Çeşitli dinlerde kutsallaştırılan, mânevî temizlenme veya ceza unsuru kabul edilen ve sembolik anlatımlar için kullanılan bir kavram.
BÜYÜ
Tabiat üstü güçler yardımıyla tabiatı etkileyerek olağan üstü sonuçlar elde etme esasına dayanan faaliyetler için kullanılan bir terim.
CÛDÎ DAĞI
Kur’ân-ı Kerîm’e göre Hz. Nûh’un gemisinin tûfandan sonra üzerine oturduğu dağ.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER