HÜSEYİN ABDÜLHÂDÎ MUHAMMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN ABDÜLHÂDÎ MUHAMMED

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GULÂMU SA‘LEB
Lugat ve hadis âlimi.
İBN ASKER el-GASSÂNÎ
Mâlikî fakihi.
MÜBHEMÂTÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’de mahiyeti ve muhtevası kapalı olan lafızların açıklanmasını amaçlayan telif türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER