İBRÂHİM ed-DÂKŪKĪ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM ed-DÂKŪKĪ

1934-2008
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HALK EDEBİYATI / 2. Bölüm: ARAP EDEBİYATI
Halkın edebî zevkini karşılamak üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.
HÂTIRAT / 2. Bölüm: ARAP EDEBİYATI
Yaşanılmış olayların anlatıldığı otobiyografik eserlerin ortak adı.
HOYRAT
Türk halk edebiyatında nağmeyle söylenen cinaslı mâni.
IRAK / 8. Bölüm
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER