İBRÂHİM el-BEYYÛMÎ GĀNİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM el-BEYYÛMÎ GĀNİM

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HASAN el-BENNÂ
İhvân-ı Müslimîn teşkilâtının kurucusu Mısırlı fikir ve mücadele adamı.
İHVÂN-ı MÜSLİMÎN / 1. Bölüm
Mısır’da kurulan ve bazı Ortadoğu İslâm ülkelerinde de faaliyet gösteren dinî-siyasî bir teşkilât ve hareket.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER