İBRAHİM NESİMİ GÖZÜBÜYÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM NESİMİ GÖZÜBÜYÜK

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GÖZÜBÜYÜKZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlim ve müderrisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER