İBRAHİM NUMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM NUMAN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
LEFKOŞE MEVLEVÎHÂNESİ
Lefkoşe’de fetihten kısa bir süre sonra kurulan Mevlevî tekkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER