İDRİS ŞENGÜL - TDV İslâm Ansiklopedisi

İDRİS ŞENGÜL

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KISSA
Kur’ân-ı Kerîm’de tarihî kişilerle olaylara dair yer alan haberler ve bunlardan bahseden ilim.
SELEME b. ÂSIM
Dil ve kıraat âlimi.
TEKÂSÜR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz ikinci sûresi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER