İSA KAYAALP

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KABÛLÎ
Divan şairi.
KÂNÎ
Osmanlı şairi ve nâsiri.
KIVÂMÎ
Fetihnâme-i Sultan Mehmed adlı eseriyle tanınan XV. yüzyılda yaşamış müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.