İSMAİL ALTINÖZ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇİNGENELER
Dünyanın her tarafına dağılmış göçebe bir topluluk.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.