İSMAİL ERDOĞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL ERDOĞAN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KASABBAŞIZÂDE İBRÂHİM
Defterdar, Mühendishâne mekteplerinin ilk Türk hocalarından.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER