İSMAİL GÜLEÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL GÜLEÇ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜRÛRÎ, Muslihuddin Mustafa
Osmanlı âlimi ve divan şairi.
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan akademik bir merkez.
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER