İSMAİL GÜLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL GÜLER

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TEVBE b. HUMEYYİR
Platonik gazel şairi.
WEHR, Hans
Alman şarkiyatçısı ve sözlük yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER