İSMAİL PARLATIR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL PARLATIR

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
EREN, Hasan
Türk dili uzmanı ve bilim adamı.
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
KADRO
1932-1935 yılları arasında yayımlanan aylık fikrî ve siyasî dergi.
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER