İSMET ERSÖZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMET ERSÖZ

1942-2020
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
İmam Şâfiî’nin (ö. 204/819) Kur’an’daki bazı ahkâm âyetlerinin tefsirine ve onlardan hüküm çıkarma metoduna dair görüşlerini toplayan eser.
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
Şâfiî fakihi ve müfessir Kiyâ el-Herrâsî’nin (ö. 504/1110) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.
ASHÂB-ı KEHF
Bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyandıkları Kur’ân-ı Kerîm’de haber verilen arkadaş grubu.
HULÂSATÜ’l-BEYÂN
Mehmed Vehbi Efendi’nin (ö. 1949) Türkçe Kur’an tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER