JACOB M. LANDAU - TDV İslâm Ansiklopedisi

JACOB M. LANDAU

1924-2020
Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAER, Gabriel
Kudüs İbrânî Üniversitesi’nin önde gelen müsteşriklerinden.
GIBB, Sir Hamilton Alexander Roskeen
İslâm tarihi ve Arap edebiyatı sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
GOITEIN, Shelomo Dov
XX. yüzyılın tanınmış şarkiyatçılarından biri.
HEYD, Uriel
İsrailli şarkiyatçı, Osmanlı ve Türkiye tarihçisi.
KÜTTÂB
Bazı İslâm ülkelerinde dinî ilkokullara verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER