JORGE LIROLA DELGADO - TDV İslâm Ansiklopedisi

JORGE LIROLA DELGADO

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MERVÂNÎLER
Endülüs’te Mâride ve Batalyevs’te hüküm süren bir İslâm hânedanı (868-930).
MU‘TASIM et-TÜCÎBÎ
Meriye hükümdarı (1051-1091).
MÜSTA‘RİB
İslâm hâkimiyeti ve etkisi altında kalan Endülüs hıristiyanları.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER