KADİR PEKTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KADİR PEKTAŞ

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMMÛDE PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
Tunus’ta XVII. yüzyılda yapılmış cami ve türbe.
KASBA CAMİİ
Tunus Kasbası’nda XIII. yüzyıla ait bir cami.
MURÂDİYE MEDRESESİ
Tunus’ta XVII. yüzyılda inşa edilen medrese.
SEFÂKUS ULUCAMİİ
IX. yüzyılda Tunus’un Sefâkus şehrinde inşa edilen cami.
SÎDÎ MAHREZ CAMİİ
Tunus’ta plan şeması ve çinileriyle klasik Osmanlı mimarisini temsil eden cami.
SÎDÎ UKBE CAMİİ
Tunus’un Kayrevan şehrinde 670-862 yılları arasında inşa edilen cami.
SÛSE RİBÂTI
Tunus’un Sûse şehrinde inşası Ağlebîler tarafından tamamlanan yapı.
SÛSE ULUCAMİİ
Tunus’un Sûse şehrinde Ağlebîler tarafından yaptırılan cami.
SÜLEYMANİYE MEDRESESİ
Tunus’ta XVIII. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilen medrese.
TUNUS / 5. Bölüm: SANAT
Kuzey Afrika’da ülke.
TÜRK CAMİİ
Cerbe adasında Osmanlı döneminde yapılan cami.
YÛSUF SÂHİBÜ’t-TÂBA‘ KÜLLİYESİ
Tunus’ta Osmanlı devrinde inşa edilen külliye.
ZEYTÛNE CAMİİ / 1. Bölüm
Tunus’ta VII. yüzyılın sonunda inşa edilen cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER