KAMİL UĞURLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAMİL UĞURLU

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAS BEY DÂRÜLHUFFÂZI
Konya’da Karamanlılar dönemine ait bir dârülhuffâz.
KUBÂDÂBÂD SARAYI
Beyşehir gölü kıyısında bulunan Selçuklu sarayı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER