KAŞİF YILMAZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAŞİF YILMAZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FAKÎRÎ
XVI. yüzyıl divan şairi.
GÜFTÎ
Divan şairi ve şuarâ tezkiresi yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER