KASIM İNCE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KASIM İNCE

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KURŞUNLU KÜLLİYESİ
Eskişehir’de Çoban Mustafa Paşa tarafından XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan külliye.
MÜSELLİM CAMİİ ve KÜTÜPHANESİ
Antalya’da XVIII. yüzyılın sonlarına ait cami ve kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER