KEMAL KARPAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEMAL KARPAT

1923-2019
Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, Dinler Tarihi, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BALKANLAR
Avrupa kıtasının güneydoğusunda yarımada.
BUCAK
Osmanlılar zamanında Besarabya’nın güneyinde yer alan siyasî ve idarî bölge.
CÂLİYE
Genel olarak Osmanlı topraklarından göç edip Amerika kıtasına yerleşen toplulukları ifade eden bir terim.
DOBRUCA
Bugün Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bulunan bir bölge.
EFLAK
Tuna ile Karpatlar arasında bulunan ve Osmanlı hâkimiyeti döneminde özel bir idarî statü tanınan bölge.
ERDEL
Bugün Romanya’nın kuzeybatısında Transilvanya denilen idarî bölgenin Osmanlılar dönemindeki adı.
GAGAUZLAR
Balkanlar’ın kuzeydoğu kesiminde yaşayan hıristiyan Türk topluluğu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER