LEJLA DEMİRİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

LEJLA DEMİRİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TÛFÎ / 1. Bölüm
Kelâm âlimi, Hanbelî fakihi ve müfessir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER