M. FARUK TOPRAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. FARUK TOPRAK

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN HAMDÎS
Endülüslü şair.
İBN HÂNÎ
Fâtımî Halifesi Muiz-Lidînillâh’ın saray şairi.
İBN KUZMÂN
Zecel türü şiirleriyle tanınan Endülüslü şair.
MERSİYE / 1. Bölüm
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
ZARÛRÂT-ı Şİ‘RİYYE
Şiirin vezin ve kafiye düzeniyle armonik yapısını korumak için şaire tanınan kural dışı tasarruflar anlamında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER