M. FATİH ANDI - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. FATİH ANDI

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MEHMED CELÂL
Ara nesle mensup şair, hikâyeci ve romancı.
MUSTAFA SÂMİ EFENDİ
Osmanlı sefiri ve sefâretnâme yazarı.
MÜSTECÂBÎZÂDE İSMET BEY
Servet-i Fünûn topluluğundan önce faaliyet gösteren ara nesil şair ve yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER