M. FATİH KÖKSAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. FATİH KÖKSAL

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MECMAU’n-NEZÂİR
Edirneli Nazmî (ö. 967/1559’dan sonra) tarafından derlenen nazîre mecmuası.
MÜNÂZARA / 4. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Gerçeğin ortaya çıkarılması için yapılan tartışmaların esaslarını inceleyen bilimin adı.
NAZÎRE / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Bir edebî eserin benzeri.
RİYÂZÜ’n-NÜKABÂ
Sahaflar Şeyhizâde Ahmed Nazif Efendi’nin (ö. 1275/1858-59 [?]) nakîbüleşrafların biyografisine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER