M. GÖZDE RAMAZANOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. GÖZDE RAMAZANOĞLU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KALAN CAMİİ
Buhara’da XII. yüzyıl başına tarihlenen Karahanlı minaresi yanında XVI. yüzyıl başında yeniden inşa edilen cami.
KAZAKİSTAN / 3. Bölüm: Mimari
Orta Asya’da ülke.
SELİMİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XIX. yüzyılın başlarında inşa edilen külliye.
SELİMİYE KIŞLASI
İstanbul’da XIX. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kışla.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER