M. MANAZIR AHSAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. MANAZIR AHSAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AZİZ AHMED
Pakistanlı tarihçi ve romancı.
BELL, Richard
Kur’ân-ı Kerîm hakkında mesnetsiz iddialar ileri süren ve Kur’an tercümesiyle tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
BUHL, Frantz
Danimarkalı şarkiyatçı.
CEMÂAT-i İSLÂMÎ
Hint-Pakistan alt kıtasında kurulan en büyük İslâmî teşkilât.
CEMÂAT-i TEBLÎĞ
Hint-Pakistan alt kıtasında kurulan ve ferdî takvâyı savunan milletlerarası dinî cemiyet.
ISLAMIC FOUNDATION
İngiltere’de İslâm’ı tanıtıcı mahiyette ilmî neşriyat yapan ve konferanslar düzenleyen bir vakıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER