M. METİN HÜLAGÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. METİN HÜLAGÜ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GAZİ EDHEM PAŞA
Osmanlı orduları başkumandanı ve Harbiye nâzırı.
GAZİ OSMAN PAŞA
Plevne müdafaasıyla şöhret kazanan Osmanlı kumandanı ve müşiri.
PLEVNE MUHAREBELERİ
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 8 Temmuz-10 Aralık 1877 tarihlerinde Plevne’de yapılan savunma savaşları.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER