M. ÖZGÜ ARAS - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. ÖZGÜ ARAS

1938-2007
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AD KOYMA
Yeni doğan çocuğa veya ihtida eden kimseye İslâmî geleneklere göre isim verme.
AREFE
Kurban bayramından bir önceki güne verilen ad.
CEMRE
Hacda şeytan taşlama sırasında atılan taşlara ve bu taşların atıldığı yerlere verilen ad.
CERRÂÎ
Hanbelî fakihi.
EBÛ BEKİR b. ABDURRAHMAN
Medineli tâbiî, fakih ve muhaddis.
HAMMÂD b. EBÛ SÜLEYMAN
Ebû Hanîfe’nin hocası, döneminin Kûfe fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER