MAHİR AYDIN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
DOKSANÜÇ HARBİ
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı.
EDHEM PAŞA, İbrâhim
Osmanlı sadrazamı.
ELVİYE-i SELÂSE
Osmanlılar döneminde XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında Kars, Ardahan, Batum sancaklarının ortak adı.
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.