MAHİR AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHİR AYDIN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
DOKSANÜÇ HARBİ
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı.
EDHEM PAŞA, İbrâhim
Osmanlı sadrazamı.
ELVİYE-i SELÂSE
Osmanlılar döneminde XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında Kars, Ardahan, Batum sancaklarının ortak adı.
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER