MAHMUT KIRKPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT KIRKPINAR

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Ca‘fer b. Muhammed
Abbâsî halifesi (847-861).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER