MARÍA PAZ TORRES PALOMO - TDV İslâm Ansiklopedisi

MARÍA PAZ TORRES PALOMO

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN GALBÛN, Azzûn
Endülüs’te Molina de Aragon Kalesi’nin müslüman emîri.
İBN HAZRÛN
1012-1066 yılları arasında Endülüs’te Erküş ve çevresinde hüküm süren İslâm hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER