MARINA TOLMACHEVA - TDV İslâm Ansiklopedisi

MARINA TOLMACHEVA

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSTAHRÎ
Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik adlı eseriyle tanınan coğrafyacı.
MAKDİSÎ, Muhammed b. Ahmed
Aḥsenü’t-teḳāsîm adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER