MEHMET AKKUŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AKKUŞ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
COŞAN, Mahmut Esat
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
GAYBET
Sâlikin kendisine gelen bir vârid ve ilhamın tesiriyle şuur halini kaybetmesi anlamında tasavvuf terimi.
HACI HALİFE, Şeyh
Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden.
HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye tarikatının Uşşâkıyye kolunun kurucusu.
İSMÂİL RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Rûmiyye kolunun kurucusu.
NAZÎRÂ İBRÂHİM EFENDİ
Gülşenî şeyhi, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER