MEHMET AZİMLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AZİMLİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SA‘D b. UBÂDE
Ensarın önde gelenlerinden, sahâbî.
SEHL b. HÂRÛN
İran asıllı şair, edip ve mütercim.
SÜLEYM (Benî Süleym)
Kays Aylân’a mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER