MEHMET CANATAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET CANATAR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ
el-ʿAylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
KAVAS
İç güvenlik ve asayişi sağlamak üzere daha çok elçiliklerde görevlendirilen silâhlı muhafız.
KETHÜDÂ
Osmanlı devlet ve esnaf teşkilâtlarındaki bazı görevliler için kullanılan bir unvan.
MUHASARA / 2. Bölüm: Osmanlılar'da
Meskûn ve müstahkem bir yeri ele geçirmek için yapılan kuşatma hareketi.
VEKİLHARÇ
Osmanlılar’da çeşitli kurumlarda idarî-malî işlerden, alışveriş ve iâşeden sorumlu kimse.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER