MEHMET FARUK BAYRAKTAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET FARUK BAYRAKTAR

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
ZERNÛCÎ
Hanefî fıkıh âlimi, eğitimci.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER