MEHMET KATAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET KATAR

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KEFÂRET / 1. Bölüm
Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet.
PASKALYA
Hıristiyanlık’ta Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilerek öldürüldükten sonra yeniden dirilişi inancıyla ilişkili bayram.
TÖVBE / 4. Bölüm: Diğer Dinlerde
Günahtan dönüp Allah’a yönelme anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER