MEHMET OKUYAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET OKUYAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEREKETZÂDE İSMÂİL HAKKI
Son devir Osmanlı âlimlerinden, yazar.
NECMEDDÎN-i DÂYE
Kübrevî şeyhi, müfessir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER