MEHMET RIHTIM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET RIHTIM

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ
Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu, sûfî müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER