MEHMET SADIK GÜR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET SADIK GÜR

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜRYÂNÎCE
Ârâmîce’nin halen konuşulan Doğu lehçelerinden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER