MEHMET TALU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET TALU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂHARZÎ, Ali b. Hasan
Fars asıllı şair ve edip.
BÂHİLÎ, Ahmed b. Hâtim
Basra dil mektebine mensup Arap edebiyatı, dil ve lugat âlimi.
BAHRAK
Dil, edebiyat ve din âlimi.
EBÛ MİHCEN es-SEKAFÎ
Şair sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER